Η εταιρεία «ΣΑΝΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ Σύμβουλοι Ανάπτυξης & Επενδύσεων» με διακριτικό τίτλο «Δυναμική Αναπτυξιακή» ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2005 με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον κατάφερε γρήγορα με την συνέπεια, το κύρος και την διαφάνεια που χαρακτηρίζει της λειτουργίες της να αναδειχθεί ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου στο Νομό Φθιώτιδας και ευρύτερα της Κεντρικής Ελλάδας.

Το διοικητικό τμήμα της εταιρείας, τα στελέχη και οι συνεργάτες της διαθέτουν:

  • Πολύπλευρη και πολυετή συμβουλευτική εμπειρία και τεχνογνωσία σε όλο το φάσμα του χρηματοοικονομικού κλάδου

  • Εμπειρία σε θέματα αναπτυξιακών και επιχειρησιακών σχεδιασμών

  • Εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων / επιχειρηματικών σχεδίων

  • Εμπειρία σε θέματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης επιχειρήσεων και οργανισμών

Γραφτείτε στη λίστα Ενημερωτικών Δελτίων μας