Η εταιρεία διαθέτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών με άριστη συνεργασία μεταξύ τους, που επιτρέπει την παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Χρηματοδότηση & Διαχείριση Επενδυτικών Σχεδίων

 • Σύνταξη Οικονομοτεχνικών Μελετών Επενδυτικών Σχεδίων προς υπαγωγή σε Αναπτυξιακά/Επιδοτούμενα Προγράμματα
 • Διαχείριση και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
 • Υποστήριξη Υλοποίησης Επιδοτούμενων Επενδυτικών Σχεδίων
 • Σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων προς χρηματοδότηση από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
 • Υπηρεσίες υποστήριξης ελέγχων και πιστοποιήσεων επενδυτικών σχεδίων προς ενίσχυση / χρηματοδότηση

Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

 • Εκπόνηση μελετών Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
 • Εκπόνηση Σχεδίων Marketing
 • Εκπόνηση μελετών Έρευνας Αγοράς και Προώθησης Προϊόντων
 • Υπηρεσίες μελέτης, ανάπτυξης και εγκατάστασης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας & Συστημάτων Ασφάλειας & Υγιεινής Προϊόντων (ISO 9001 & ISO 22000)
 • Υπηρεσίες μελέτης, ανάπτυξης και εγκατάστασης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001)

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:

 • Υπηρεσίες Επιχειρηματικών Συμβουλών
 • Υπηρεσίες Συμβουλών Επιχειρησιακής Οργάνωσης
 • Υπηρεσίες Συμβουλών Οικονομικής Διαχείρισης & Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας
 • Υπηρεσίες Επενδυτικών Συμβουλών
 • Υπηρεσίες Due Diligence

Η εταιρεία «ΣΑΝΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ Σύμβουλοι Ανάπτυξης & Επενδύσεων» με διακριτικό τίτλο «Δυναμική Αναπτυξιακή» ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2005 με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον κατάφερε γρήγορα με την συνέπεια, το κύρος και την διαφάνεια που χαρακτηρίζει της λειτουργίες της να αναδειχθεί ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου στο Νομό Φθιώτιδας και ευρύτερα της Κεντρικής Ελλάδας.

Το διοικητικό τμήμα της εταιρείας, τα στελέχη και οι συνεργάτες της διαθέτουν:

 • Πολύπλευρη και πολυετή συμβουλευτική εμπειρία και τεχνογνωσία σε όλο το φάσμα του χρηματοοικονομικού κλάδου

 • Εμπειρία σε θέματα αναπτυξιακών και επιχειρησιακών σχεδιασμών

 • Εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων / επιχειρηματικών σχεδίων

 • Εμπειρία σε θέματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης επιχειρήσεων και οργανισμών
 • Η εταιρεία έχει ως βασική αρχή της το σεβασμό στους πελάτες της και την διατήρηση της αξιοπιστίας της.

 • Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας αποτελεί η αξιοποίηση των γνώσεων με σκοπό την εξειδίκευση των παρεχόμενων υπηρεσιών προκειμένου να ανταποκρίνεται πλήρως στις προσδοκίες των πελατών της.

 • Με την ευελιξία που διακρίνει την λειτουργία της, με την πρωτοπορία της στην ανακάλυψη των παροχών νέων υπηρεσιών αλλά και με την θέληση που διακρίνει τα στελέχη και τους συνεργάτες της η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Γραφτείτε στη λίστα Ενημερωτικών Δελτίων μας